Gruppbaserad utbildning för personer med typ 2 diabetes

Lär tillsammans om diabetes – gruppbaserad patientutbildning

Grupputbildning är ofta en bortprioriterad arbetsuppgift i primärvården. Det finns flera olika anledningar till att personer med diabetes inte erbjuds grupputbildning. Kunskapsteam Endokrina sjukdomar, Akademiskt Primärvårdscentrum erbjuder fortbildning, för att öka kunskapen om grupputbildning och har vidareutvecklat grupputbildningsmaterial för vårdgivare.

APC har tagit fram ett komplett personcentrerat utbildningsmaterial. Materialet är därför tänkt att användas som ett komplement vid deltagarnas frågor eller då man önskar förtydliga något. Många av bilderna i powerpointpresentationen utgörs av en bild som skapar reflektion. Vår förhoppning är att fler primärvårdsenheter lättare framöver skall kunna starta diabetesgrupper nu när grupputbildningsmaterialet finns att ladda ner .

( Akdemiskt primärvårdscentrum är ansvarig för materialet)

Du hittar mer material genom att klicka på "meny" i övre högra hörnet på sidan. Powerpointbilderna finns i olika flikar ovan.

 

 

 

Skärmbild av materialet som finns i PPP

Senast publicerad: