LEDTAL för diabetessjuksköterskor

SFSD har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening, Diabetesförbundet och Svensk Förening för Diabetologi utarbetat ledtal för diabetessjuksköterskor.
Broschyren går ej att beställa från SFSD utan laddas ner från hemsidan för utskrift.

Begreppet ledtal innebär rekommendation om hur många patienter som anses vara rimligt att ansvara för per heltidstjänst som diabetessjuksköterska. Ledtalen är ett steg mot att se till att personer med diabetes får en patientsäker och jämlik vård oavsett bostadsort, då det föreligger stora skillnader runt om i landet.

Med föreliggande kartläggning hoppas vi att ledtalen för diabetessjuksköterskor tas på allvar för att garantera en jämlik och god diabetesvård oavsett bostadsort.

Ledtal för diabetessjuksköterskor (PDF 155 kB, öppnas i nytt fönster) Pdf, 160.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: