Styrelse

SFSD:s styrelse 2022

Agneta Lindberg, ordförande

Lena Insulander, vice ordförande,
medlemsregisteransvarig

Nouha Saleh- Stattin, vetenskaplig sekreterare

Gudrun Andersson, kassör

Marianne Lundberg, sekreterare

Kaija Seijboldt, hemsida och tidningsanvarig

Sheyda Sofizadeh, Hemsida, social medier

Cathia Boqvist, ledamot


Senast publicerad: