Mall för granskning av broschyrer

Faktorer att ta hänsyn till vid bedömning om en broschyr är användbar vid patientinformation.

MALL FÖR GRANSKNING AV BROSCHYRER

 • SYFTET MED BROSCHYREN?
  • TILL NYTTA FÖR VEM?
  • FRAMGÅR MÅLGRUPP?
 • ÄR BROSCHYREN PRODUKTNEUTRAL??
 • VEM STÅR BAKOM BROSCHYREN?
 • RELEVANT FAKTA?
  • ÄR MATERIALET ANPASSAT FÖR MÅLGRUPPEN?
  • KÄNNS INNEHÅLLET TROVÄRDIGT?
  • ÄR MATERIALET PEDAGOGISKT UPPLAGT?
  • ÄR INNEHÅLLET EVIDENSBASERAT?
  • FINNS RELEVANTA REFERENSER?
  • GÅR DET ATT KONTROLLERA UPPGIFTERNA?
 • LAYOUT?
  • ÄR BILDERNA RELEVANTA?
  • ÄR BROCHYREN NEUTRAL VAD GÄLLER KÖN, ÅLDER OCH ETNICITET?
 • UTGIVNINGSÅR?
  • NÄR ÄR MATERIALET SENAST REVIDERAT?
 • ÅR SPRÅKET ANPASSAT FÖR MÅLGRUPPEN?
 • FINNS BROSCHYREN PÅ OLIKA SPRÅK? FF

SFSD:s styrelseerg

Marianne Lundberg & Agneta Lindb

(VERSION 2 160629)

Senast publicerad: