Kartläggning Grupputbildning

En kartläggning har genomfört en kartläggning om hur grupputbildning

Studiens syfte var att undersöka implementeringen av gruppbaserad diabetesutbildning för personer med typ 2-diabetes i Sveriges regioner. Genom att använda diabetessamordnare som nyckelpersoner genomfördes en kartläggning av primärvårdsenheter.

Nationell rapport: Resultat från enkäten om grupputbildning; Öppnas i ny flik Pdf, 329 kB.


 

Publiceringsdatum: