Blå bok- för bättre diabetesvård

Nationella Diabetesteamet bildades 2002 och
är en paraplyorganisation för de riksomfattande
intresse- och specialistföreningar
som innefattar
personer med diabetes och deras anhöriga
respektive vårdgivare inom diabetesområdet.
Vi verkar tillsammans för en bra och jämlik
diabetesvård
i hela Sverige samt för ökad
livskvalitet
för personer med diabetes. Varje
organisation har kvar sin integritet och driver
också sina egna frågor.
I denna blåbok har vi sammanställt tio punkter
som kräver särskilt fokus under de kommande åren.

Senast publicerad: