Litteratur

På denna sida kommer vi samla tips på diabeteslitteratur, böcker, publikationer och rapporter.

Listan revideras en gång per år

Du hittar mer information genom att klicka på "meny" i övre högra hörnet på sidan.


 Senast publicerad: