Broschyr om subcutana injektioner för vuxna och barn med diabetes

SFSD har i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening tagit fram dessa nationella riktlinjer. De syftar till att ge sjuksköterskor den kunskap som krävs för att kunna ge en individanpassad information och undervisning till personer med diabetes för att de skall kunna ge sig insulin eller andra injicerbara diabetesläkemedel.
Broschyren går ej att beställa från SFSD utan laddas ner från hemsidan för utskrift.

Korrekt injektionsteknik är lika viktig i diabetesbehandlingen som valet av läkemedel och som den ordinerade dosen. Det kan vara bra att diskutera med patienten om eventuell rädsla eller tveksamhet föreligger inför injektionsstart.

Patienten behöver både teoretisk och praktisk information innan injektionsstart utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Sjuksköterskan bör ha ett personcentrerat förhållningssätt för att få en helhetsbild av patienten och hens livsvärld för att kunna diskutera fördelar och nackdelar med den aktuella behandlingen utifrån patientens livsvärld och diabetessjukdomen.

Det är viktigt för patienten att veta hur läkemedlet verkar, var det skall injiceras, hur det skall injiceras och hur det skall förvaras. Det är även viktigt att känna till symptom på höga och låga glukosvärden och att kunna åtgärda och förebygga dessa på ett adekvat sätt. Patienten ska erhålla både muntlig och skriftlig information om injektionsteknik och om läkemedlet.

Här kan du ladda ner broschyren "Injektioner för vuxna och barn med diabetes" Pdf, 115.6 kB.


Senast publicerad: