Läkemedel

Gäster i Omvårdnadspodden - Läkemedel, Åsa Craftman och Ida Lorenzon

Avsnittet gästas av Åsa Craftman, disputerad sjuksköterska, forskare och lektor och Ida Lorenzon, specialistutbildad distriktssköterska, har arbetat som medicinskt ansvarig sjuksköterska samt med verksamhetsutveckling.

Senast publicerad: