Avancerad specialistsjuksköterska -kunskap och mandat

Karolina Härle delar generöst med sig om sin väg till och vardag som avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård. Vilken betydelse har hennes kompetens för patienten och teamet? Vilka är hennes utmaningar och vad gör hon en dag på jobbet?

Podden avslutas med en kort intervju med Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl om varför avancerad specialistsjuksköterska behövs inom både kommunal och regional vård nu och i framtiden.

Detta avsnitt är inspelat på distans vilket gör att ljudet kan uppfattas som lite annorlunda än vanligt.

Senast publicerad: