1. Levnadsvanor som tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor, har stor betydelse för resultatet av den kirurgiska vården och omvårdnaden. Ungefär en miljon vuxna

    Kirurgi

    Svensk sjuksköterskeförening / Publikationer / Samtal om levnadsvanor inför kirurgi
    Senast ändrad: 2020-09-11 13.55 • Storlek: 25.6 kB
  2. Svensk sjuksköterskeförening tillstyrker sakkunniggruppens förslag att vårdområde Avancerad

    Kirurgi