Strategi för utbildningsfrågor

Det behövs en strategi för sjuksköterskors utbildning. Florence Nightingale såg under 1800-talet sjukhusen som den självklara platsen för lärande. Idag utgår utbildning inom hälso- och sjukvårdfrån forskning och utgörs av samverkan mellan lärosäten och olika samhällskontexter. Regeringens
utredning om god och nära vård från 2020 lyfter fram behovet av ett paradigmskifte, där vården behöver gå från organisationsfokus till personfokus och från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar