Vård av äldre i samband med covid-19

Äldre, sköra personer påverkas direkt och indirekt av covid-19. Svensk sjuksköterskeförening och deltagare för en dialog om omvårdnad och etik relaterat till äldre personer i behov av vård, omvårdnad och omsorg.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.