Webbinarium

På denna sida hittar du Svensk sjuksköterskeförenings webbinarium

 1. 09 april 2024

  Livshjälp, dödshjälp

  Frågan om dödshjälp är komplex vilket gör att diskussionen om just dödshjälp men även vård i livets slutskede behöver breddas, problematiseras och medvetandegöras. Ta del av detta webbinar där dessa viktiga frågor diskuteras. Medverkande är Lilas Ali, Joakim Öhlén och Katarina Johansson.

 2. 21 november 2023

  Lyft ditt hälsosamtal

  Hälsofrämjande arbete – tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga bra levnadsvanor. I filmen presenteras materialet och du får råd och tips hur du kan använda det i ditt hälsofrämjande arbete. Materialet har tagits fram av Riksföreningen för skolsköterskor i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.

 3. 21 maj 2021

  Fångad av en stormvind

  1,6 miljonerklubben och Svensk sjuksköterskeförening arrangerade detta webbinar - Fångad av en stormvind, som sändes den 26 april 2021. Här kan du ta del av reprisen.

 4. 19 april 2021

  Prioriteringar av omvårdnad inom intensivvården i samband med covid- 19

  Diskussion om prioriteringar, erfarenheter och förutsättningar för omvårdnad inom intensivvården. Samtal kring utvärdering och lärdomar från perioder av hög arbetsbelastning och begränsade resurser.

 5. 12 oktober 2020

  Erfarenheter av vård av äldre under covid-19

  Här nedan finner du höjdpunkterna från webbinariet om erfarenheter av vård av äldre under Covid-19

 6. 03 juli 2020

  Rehabilitering vid covid-19 och etiska utmaningar

  Vilka utmaningar finns vid omvårdnaden av personer med covid-19 vid rehabilitering och vad är sjuksköterskans roll i det arbetet?

 7. 16 juni 2020

  Vård av äldre i samband med covid-19

  Äldre, sköra personer påverkas direkt och indirekt av covid-19. Svensk sjuksköterskeförening och deltagare för en dialog om omvårdnad och etik relaterat till äldre personer i behov av vård, omvårdnad och omsorg.

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.