Ledarskapskonferensen

Svensk sjuksköterskeförening bjuder in dig som är sjuksköterska och chef eller ledare inom hälso- och sjukvård till vår digitala Ledarskapskonferens torsdag 24 november ca 9.30-15.30.

Ta tillfället i akt att fylla på med ny kunskap, inspireras, ta del av goda exempel och diskutera vad som behövs för att leda framtidens omvårdnad.

I programmet kan ni ta del av:

 • ICN´s etiska kod för sjuksköterskor 2021
  Catharina Lindberg Ledamot i Svensk sjuksköterskeförenings etiska råd, Specialistsjuksköterska intensivvård, Dr med vet, Universitetslektor Linnéuniversitetet
 • Reclaim healthcare – varför omvårdnadsledarskapet är viktigare än någonsin
  David Sparv Med Dr, chefsjuksköterska Skånes Universitetssjukvård 
 • Att leda omvårdnad från NPO (nationellt programområde)med kunskapsstyrning
  Eva Joelsson- Alm Universitetssjuksköterska inom intensivvård, docent. NPO Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
 • Avancerad specialistsjuksköterska -ett nytt sätt att leda omvårdnad
  Karolina Härle avancerad specialistsjuksköterska, Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping
 •  Vad har vi för glädje av en professor? Vägen dit och framåt…
  Elisabeth Carlson Leg. sjuksköterska och professor i vårdvetenskap vid Malmö Universitet, Institutionen för vårdvetenskap
 • Strategiskt arbete - hur vi utvecklade en omvårdnadsstrategi på Tema Cancer
  Yvonne Wengström Leg sjuksköterska, professor, omvårdnadsansvarig Karolinska Universitetssjukhuset
 • Handbok för politiker -ett sätt att rikta uppmärksamhet mot behovet av sjuksköterskors ledarskap
  Oili Dahl, Leg sjuksköterska, med. dr, Ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Deltagaravgift:

 • 200 kr för medlem i Svensk sjuksköterskeförening
 • 500 kr för icke-medlem i Svensk sjuksköterskeförening.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Senaste anmälningsdatum: 17/11

Anmälan skickas till: info kommer senare

Teamslänk och detaljerat program skickas ut till anmälda deltagare senast 21/11.

Välkommen med din anmälan!

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.