Prioriteringar av omvårdnad inom intensivvården i samband med covid- 19

Diskussion om prioriteringar, erfarenheter och förutsättningar för omvårdnad inom intensivvården. Samtal kring utvärdering och lärdomar från perioder av hög arbetsbelastning och begränsade resurser.

Medverkande

Moderator:
Helle Klein allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd


Deltagare:
Charlotta George Cheif Nurse Officer, Socialstyrelsen
Ing-Marie Larsson specialistsjuksköterska intensivvård, fil. dr, lektor och styrelseledamot, Riksföreningen anestesi intensivvård
Lena Jensen Specialistsjuksköterska anestesi och intensivvård, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Lars Sandman fil. dr i praktisk filosofi, professor i hälso- och sjukvårdsetik och föreståndare för Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet
Sandra Månsson specialistsjuksköterska intensivvård, sakkunnig Svensk sjuksköterskeförening

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.