Lyft ditt hälsosamtal

Hälsofrämjande arbete – tidiga insatser för att stimulera till och grundlägga bra levnadsvanor. I filmen presenteras materialet och du får råd och tips hur du kan använda det i ditt hälsofrämjande arbete. Materialet har tagits fram av Riksföreningen för skolsköterskor i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.