Erfarenheter av vård av äldre under covid-19

Här nedan finner du höjdpunkterna från webbinariet om erfarenheter av vård av äldre under Covid-19

Del 1: Redovisning av enkätundersökning

Inledning av Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening samt redovisning av resultat från enkätundersökning som besvarats av nästan 1000 sjuksköterskor som arbetar på särskilda boenden och ca 200 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor presenteras av Anne-Marie Boström, leg sjuksköterska, docent,

Lena Marmstål Hammar, leg sjuksköterska, docent och Anna Swall, leg sjuksköterska, Med. Dr.

Del 2

Lyssna till Olivia Wigzell, Generaldirektör Socialstyrelsen, Sofia Wallström, Generaldirektör IVO, Emma Spak, chef för SKR:s hälso- och sjukvårdssektion, Olivia Wigzell, Generaldirektör Socialstyrelsen och

Charlotta George, Chief Nurse Officer Socialstyrelsen.

Del 3: Panelsamtal

Panelsamtal som inleds av Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande Socialutskottet och Moana Zillen, Riksföreningen för sjuksköterskor i äldre och demensvård.

Senast publicerad:

Som medlem tar du del av alla våra förmåner.