Medlemsförmåner

Ta del av dina förmåner

Som medlem är du med och påverkar din egen och vårdens framtid. Tack vare dig kan vi fortsätta arbeta för professionens och patientens bästa.

Vi är en mötesplats för sjuksköterskans professionella utveckling. Tillsammans med våra drygt femtio sektioner och nätverk utvecklar vi professionen och håller dig som är sjuksköterska uppdaterad inom omvårdnad.

Som medlem får du dessutom :

Svensk sjukvård behöver omvårdnad. Och vi behöver dig!

Senast publicerad: