Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Ami Hommel

Magnet4Europe - Tre sjukhus i Sverige är nu inkluderade

Svensk sjuksköterskeförening har med stor glädje tagit del av beskedet att tre sjukhus, Skåne universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Uppsala och länssjukhuset i Kalmar har gått med i den europeiska studien ”Magnet4Europe”.

Det i dagsläget 68 sjukhus som har valt att gå med i studien. Syftet med studien är att undersöka om den amerikanska certifieringsmodellen Magnet kan röna samma framgång som i USA.

Magnetmodellen karaktäriseras bland annat av att sjuksköterskornas unika kompetens att ge excellent omvårdnad tas tillvara, att personaltätheten är relevant för uppdraget och att teamet fungerar samt utgår från patients behov, vilket gynnar såväl patienten som alla yrkesgrupper.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar