Snomed logo

Banbrytande avtal för omvårdnadsdokumentation nu verkligt!

International Council of Nurses (ICN) och SNOMED har i augusti 2020, gemensamt undertecknat ett avtal för att säkra journalföring av genomförd omvårdnad.

SNOMED International och ICN har i en överenskommelse skapat goda förutsättningar för sjuksköterskors journalföring av omvårdnad, International Classification of Nursing Practice (ICNP®), kommer nu att hanteras, produceras, publiceras och distribueras av SNOMED International. Avtalet utgår från att ICN behåller ägandet av ICNP och fortsätter att definiera dess innehåll så att det tar hänsyn till sjuksköterskeyrkets behov vid journalföring.

International Classification of Nursing Practice (ICNP) är den terminologi som sjuksköterskor över stora delar av världen använder för att journalföra omvårdnad. ICNP har funnits i över 30 år och är en säker förteckning och lexikon för sjuksköterskor som möjliggör journalföring av omvårdnadsdiagnoser, -interventioner och uppföljning på ett systematiskt sätt.

SNOMED CT är ett system av medicinska och andra begrepp samt termer inom hälso- och sjukvården som syftar till att strukturera dokumentationen i patientjournaler. Strukturen täcker termernas hierarkier och underordnade begrepp till termerna med avseende på olika egenskaper. Insamlingen av uppgifter sker via informationssystemets eget gränssnitt och med användning av informationssystemets egna klassifikationer. De strukturerade uppgifterna i informationssystemet har i bakgrunden länkats till begreppen i SNOMED CT och fungerar vid informationsöverföring mellan olika system.

I och med den snabba utvecklingen av digitalisering och utbyte över landsgränser är detta ett stort genombrott. År 2020 är Sjuksköterskans och barnmorskans år!

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar