Almedalsveckan 2024

Svensk sjuksköterskeförening deltar även i år under Almedalsveckan. Det är en viktig plats för oss att träffa politiker, nätverka och omvärldsspana.

Vi har två egna arrangemang och medverkar dessutom i runda bordssamtal, seminarier och debatter.

Ni som är på plats är välkomna att lyssna och delta på våra spännande seminarier:

25/6 12- 13: Har Sverige råd att inte ta tillvara senior kompetens i kristider? Diskussion om hur drygt 40 000 pensionerade sjuksköterskor skulle kunna bidra för att stärka samhällets motståndskraft vid kris och katastrofer. Är ålderismen ett hinder? Hur stor andel av sjuksköterskorna vill och kan bidra?

Här kan du läsa mer: https://www.almedalsveckan.info/program/71446 Länk till annan webbplats.

27/6 10.30-11.20: Perspektiv på prioriteringar -professionernas erfarenheter, patienters upplevelser & etiska utmaningar. Vård efter behov och på lika villkor ska säkerställas genom nationella prioriteringsprinciper. Men hur fungerar det i praktiken?

Här kan du läsa mer: https://www.almedalsveckan.info/program/69683 Länk till annan webbplats.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar