Årets ledare i omvårdnad 2023: David Sparv

David Sparv är chefsjuksköterska Skånes universitetssjukhus och tilldelas stipendiet för sitt strategiska och tydliga ledarskap som bidrar till en god och säker vård och omvårdnadsutveckling.

Ur motiveringen:
”Davids ledarskap möjliggör att det genomförs förbättringar och förändringar som bidrar till att stärka sjuksköterskors mandat; från det patientnära arbetet upp till högsta beslutsnivå. Detta medför att sjuksköterskors omvårdnadskompetens blir tydlig, synlig och efterfrågad.

David är tydlig med att det är i samarbetet sjuksköterskor emellan som omvårdnaden kan utvecklas.
Han är en stark förespråkare för att involvera och lyssna på medarbetarna i klinisk verksamhet vid förändringar och utveckling, eftersom han anser att det är på vårdavdelningarna som den verkliga expertisen finns.

Davids ledarskap är en bidragande faktor till att kunna rekrytera och behålla kompetenta sjuksköterskor vilket i sin tur medför ökade möjligheter för en god, säker och jämlik vård”.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar