Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium 2023

Anna Slettmyr tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings doktorandstipendium 2023 och 113 000 kronor.

Anna Slettmyr för sitt doktorandprojekt ” Att vårda eller inte vårda – är det frågan? – Ett projekt kring etik, altruism och sjuksköterskors villighet att vårda i en pandemikontext”.

”Ett viktigt forskningsområde och angeläget att belysa i en global värld där pandemier högst troligt kommer att vara återkommande”.

Stort Grattis till Anna Slettmyr!

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar