Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas

Gemensamt ställningstagande från vårdprofessionerna

Svensk sjuksköterskeförening står eniga med övriga vårdprofessioner om att personal inom hälso- och sjukvård ska ha patientens hälsa som det främsta målet och aldrig frångå principen om människors lika värde. Varje patient har utan åtskillnad rätt till lämplig vård oavsett patientens rättsliga status.

Vi tar kraftfullt avstånd från Tidöpartiernas föreslagna åtgärder som medför omfattande försämringar för personer utan uppehållstillstånd (asylsökande och papperslösa) samt inskränkningar av rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd, vilket riskerar att leda till ökade medicinska risker.

Klicka här för att läsa hela uttalandet Pdf, 858.5 kB..

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar