Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, Oili Dahl

Ordförande Oili Dahl på topp 100 maktlistan

Oili Dahl som nyligen valts om till Svensk sjuksköterskeförenings ordförande finns med på Dagens medicins topp 100 maktlista.

Årets lista bygger på bakgrundssamtal med ett 40-tal makthavare på olika nivåer i svensk sjukvård. Såväl informell som formell makt vägs in i bedömningen och listan är framåtsyftande.

Placeringen på listan är en bekräftelse på att Svensk sjuksköterskeförening medverkar i debatten, påverkar och bidrar till förändring -tack till dig som är medlem!

Läs mer om Dagens madicins maktlista 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar