Svensk sjuksköterskeförenings seminarier under Almedalsveckan

Som en viktig del i vårt påverkansarbete arrangerar Svensk sjuksköterskeförening seminarier under Almedalsveckan. Vi har bjudit in politiker och andra beslutsfattare såväl som paneldeltagare som gäster och hoppas på en givande dialog om angelägna ämnen.

Avancerad specialistsjuksköterska- en vinst för patienten och vården. Länk till annan webbplats.

TCO-landet, Strandgatan 19 den 5 juli kl. 15.00- 15.45

Svensk sjuksköterskeförenings ordförande Oili Dahl och ordförande för Vårdförbundet Sineva Ribeiro bjuder in till dialog om varför vi behöver avancerade specialistsjuksköterskor i Sverige.

Agera för bättre klimat och hälsa -teamets betydelse

Ryska gränd 18, 6 juli 9.00- 10.00

En av de största utmaningarna för hälso- och sjukvården är de allvarliga förändringarna i klimatet.

Vad krävs för att hälso- och sjukvårdens professioner ska kunna möta utmaningarna med de allvarliga förändringarna i klimatet som medför stora risker för befolkningens hälsa?

Så kan hälso- och sjukvården organiseras för att rekrytera och behålla sjuksköterskor

Ryska gränd 18, 6 juli 14.00- 15.00

Vi möts dagligen av artiklar och rapporter som vittnar om brist på sjuksköterskor, vilket får negativa konsekvenser för patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgång till hälso- och sjukvård.

Upprepad forskning visar på fördelar med en förändrad organisation som ger mandat för sjuksköterskors kompetens att ge omvårdnad med hög kvalitet och förutsättningar till professionell utveckling för sjuksköterskor.

Det är dags att agera och diskutera vad som kan vara möjliga lösningar för att behålla och rekrytera sjuksköterskor.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar