Åsa Engström blir ny vice ordförande

Till vice ordförande har stämman valt Åsa Engström

Åsa började som 20-åring arbeta som sjuksköterska och något år senare gick hon påbyggnadslinje (PBL) intensivvård, numera benämnd specialistutbildning med inriktning mot intensivvård. Parallellt med arbetet på IVA arbetade Åsa även under flera års tid med olika utbildningar och utbildningsfrågor.

Hon disputerade 2008 om närstående och deras betydelse
inom intensivvård. Sedan 2016 är Åsa professor och ämnesföreträdare i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Forskningen hon arbetar med handlar främst om att drabbas av akut sjukdom eller skada, om att genomgå operation samt om samverkan inom exempelvis traumateamet. Vidare handlar forskningen om återhämtning och hur det dagliga livet påverkas efter akut sjukdom eller en skada. Forskning har en personcentrerad utgångspunkt där värdighet, trygghet och en säker vård är centralt, med andra ord områden som ingår i kärnkompetenserna. Även naturens betydelse för hälsa intresserar henne. Frågorna som svensk sjuksköterskeförening driver och diskuterar är frågor som ligger Åsa varmt om hjärtat och som är av stor betydelse för sjuksköterskan,
patienten och närstående, men också samhället i stort.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar