Vårdkvaliteten inom den kommunala hälso- och sjukvården under pandemin

Slutrapport från en enkätundersökning angående situationen inom kommunal hälso- och sjukvård med fokus på äldrevården under pandemin utifrån Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskors (MAS) och sjuksköterskors perspektiv.

Syftet med enkäten att få en överskådlig bild över situationen som ett underlag för vidare diskussion om utveckling av äldrevården.

Drygt 208 medicinskt ansvariga sjuksköterskor och 900 sjuksköterskor har besvarat respektive enkät.

Slutrapport Covid-19 och äldrevård Pdf, 609 kB.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar