Nej till handel med organ

I samband med årets Donationsvecka (vecka 41) och den Internationella donationsdagen den 11 oktober vill Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammar organdonation. Illegal organhandel och legal medicinsk turism är ett globalt socialt och etiskt problem. Det bästa sättet att motverka handel är att varje land gör sig så självförsörjande på organ som möjligt.

Så länge behovet av organ är större än tillgången på organ i världen finns det risk för handel med organ. Organdonation bygger på ett frivilligt system där människor ställer upp för varandra.

Därför har Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet tagit fram ett gemensamt uttalande mot organhandel. Vårdförbundets etik och ansvarsråd och Sjuksköterskornas etiska råd anser att:

  • all organhandel /organtrafficking och medverkan till exploatering av fattiga, utsatta, oinformerade människor ska motverkas. Att hälso- och sjukvårdspersonal har stort ansvar att motverka sådan verksamhet
  • information om riskerna med organhandel för både organdonator och organmottagare måste spridas
  • det är nödvändigt att arbeta för ökad, dokumenterad donationsvilja och att så många människor som möjligt ska tillkännage sin vilja avseende organdonation.

Publiceringsdatum:

Fler artiklar

Fler artiklar