Funktionsbeskrivning Smärtombud

Vi i styrelsen har förnyat föreningens beskrivning av Smärtombudens funktion. Ta gärna del av den uppdaterade funktionsbeskrivningen nedan och kom gärna med synpunkter!

Har du något Smärtombud på din enhet?

Om inte - tala med din chef.
Det är enligt oss av största vikt att det ska finnas minst en Sjuksköterska som innehar denna funktion på alla enheter som träffar patienter med smärta i någon form. Ta gärna stöd i vår funktionsbeskrivning ovan.

Senast publicerad: