Stipendium

Vidga vyerna, blicka över horisonten och få mer kunskap!

SSOS-stipendier ger dig möjlighet att delta i kurser, konferenser samt driva forsknings- och utvecklingsprojekt. Sök något av våra två stipendium.

Forsknings- och utvecklingsstipendium

Utbildnings- och resestipendium


Senast publicerad: