Mål och syfte

Smärta är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker kontakt med hälso- och sjukvården. Att lindra smärta är en av de främsta och viktigaste uppgifterna för sjuksköterskan.

SSOS mål är att:

  • Aktivt arbeta för att höja kvaliteten avseende behandling och omvårdnad av patienter med smärta.
  • Sprida kunskap om smärta och smärtbehandling.
  • Klargöra sjuksköterskans roll och ansvar i smärtbehandlingsarbetet.
  • Verka för att smärta och smärtbehandling får större utrymme i sjuksköterskeutbildningen
  • Följa och främja utveckling och forskning inom området smärta och smärtbehandling

Senast publicerad: