Tidningen Smärta

Tidningen SMÄRTA Som medlem i SSOS eller prenumerant får du två nummer varje år. Tidningen SMÄRTA ger medlemmar och prenumeranter information om föreningens verksamhet. Vi skriver och bevakar forskning och utveckling i området smärta, smärtbehandling samt omvårdnad vid smärta och informerar om kurser och konferenser. Tidningen innehåller reportage från arbetsplatser eller personer som har betydelse för utvecklingen av smärtvården samt ger plats åt reseberättelser för SSOS stipendiater. SMÄRTA har blivit en tidning, känd även utanför medlemskretsarna, tack vare sina artiklar med vetenskapligt innehåll.

Tidningens målsättning:

  • Att kontinuerligt informera medlemmar om föreningens verksamhet.
  • Att presentera kliniskt forsknings-och utvecklingsarbete utfört av sjuksköterskor med intresse för smärta.
  • Att presentera studier utförda av studenter och sjuksköterskor under deras grund respekteive utbilning på avancerad nivå.
  • Att presentera avhandlingar som har fokus på omvårdnad eller andra professioners avhandlingar inom smärtområdet.
  • Att delge läsarna aktuell kunskap och aktuella forskningsrön inom vården vid smärta som presenteras vid nationella konferenser.

Lite råd till dig som skriver till tidningen. Pdf, 16.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare nummer av tidiningen Smärta

Relaterad information

Ge oss tips!

Har du förslag eller vet om projekt som behöver/önskas ge uppmärksamhet med en artikel i tidningen kontakta oss!

Chefredaktör: Linda Klintenberg
E-mail: chefredaktor.ssos@gmail.com

Redaktör: Therese Hagvell

E-mail: redaktor.ssos@gmail.com

För annonsering kontakta;

Malin Andersson
hello@malinkatrine.com

Ansvarig utgivare: Ordförande Anna Unneby

Senast publicerad: