Välkommen till SSOS - Sveriges sjuksköterskor inom området smärta.