Styrelsen

Vill du komma i kontak med någon av oss i styrelsen, tveka inte att kontakta oss så återkopplar vi så snart vi kan.

Föreningen är organiserad i en styrelse som ansvarar, planerar och genomför föreningens verksamhet.

Anna Unneby

Ordförande

Anna Unneby Ortopedkliniken, NUS & Institutionen för Omvårdnad

Umeå Universitet

E-post: ordforande.ssos@gmail.com


.

Vise ordförande/Webredaktör, socialamedier

Martina Westman, Postop avd

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

E-post: socialamedier.ssos@gmail.com


Chefredaktör tidningen SMÄRTA

Linda Klintenberg, Postop avd

Östra sjukhuset, Göteborg

E-post: chefredaktor.ssos@gmail.com


Redaktör tidningen SMÄRTA

Therese Hagvell, Operation

Kungälvs sjukhus, Kungälv

E-post: redaktor.ssos@gmail.com


Vetenskaplig sekreterare/Kongressansvarig/Stipendieansvarig

Carina Lindblad, Sektionen för omvårdnad, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Karolinska Institutet, Huddinge

E-post: vetenskapligsekreterare.ssos@gmail.com


Kassör

Åsa Molén, Uro/Gyn avd

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

E-post: kassor.ssos@gmail.com


Anna Viklund

Medlemsansvarig

Anna Viklund, Postop avd

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

E-post: medlem.ssos@gmail.com

 


Sekreterare

Lotta Wikström, Op/Iva kliniken

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och

avdelningen för omvårdnad, Jönköpings Universitet

E-post: sekreterare.ssos@gmail.com


Ledamot Swedish Pain Society, Mia Berg

Revisorer: Anna Lindh sammankallande och Maria Sauer

Revisorsuppleanter: Olof Lundkvist och Marianne Birke Englid

Valberedning: Gisela Lindgren, sammankallande

Carina Carlsson och Ann-Marie Olsson

Senast publicerad: