Styrelsen

Vill du komma i kontak med någon av oss i styrelsen, tveka inte att kontakta oss så återkopplar vi så snart vi kan.

Föreningen är organiserad i en styrelse som ansvarar, planerar och genomför föreningens verksamhet.

Ordförande

Anna Unneby Ortopedkliniken, NUS & Institutionen för Omvårdnad, Umeå Universitet

E-post: ordforande.ssos@gmail.com

 

Vise ordförande

Carina Carlsson Smärtmottagningen, Södertälje Sjukhus AB

E-post: vetenskapligsekreterare.ssos@gmail.com

 

Kongressansvarig

Therese Hagvell Operation, Kungälvs sjukhus, Kungälv

kongressansvarig.ssos@gmail.com

 

Chefredaktör tidningen SMÄRTA

Ulrika Parker Smärtenheten, Skaraborgs sjukhus, Skövde

E-post: chefredaktor.ssos@gmail.com

 

Redaktör tidningen SMÄRTA

Linda Klintenberg, Smärtcentrum Östra sjukhuset, Göteborg

E-post: redaktor.ssos@gmail.com

 

Vetenskaplig sekreterare/Stipendieansvarig

Carina Carlsson Smärtmottagningen, Södertälje Sjukhus AB

E-post: vetenskapligsekreterare.ssos@gmail.com

 

Kassör

Åsa Molén, Uro/Gyn, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

E-post: kassor.ssos@gmail.com


Sekreterare

Synnöve Lott, Smärtmottagningen, Hälsingborgs lasarett, Hälsingborg

E-post: sekreterare.ssos@gmail.com


Medlemsansvarig

Eva Palmebjörk, Akutmottagningen, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

E-post: medlem.ssos@gmail.com


Webredaktör/sociala medier

Martina Westman, Post op avd, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

E-post: socialamedier.ssos@gmail.com

 

Senast publicerad: