Styrelsen

Vill du komma i kontak med någon av oss i styrelsen, tveka inte att kontakta oss så återkopplar vi så snart vi kan.

Föreningen är organiserad i en styrelse som ansvarar, planerar och genomför föreningens verksamhet.

Therese Hagvell

Therese Hagvell

Ordförande

Thérése Hagvell

Operation An/Op/Iva

Kungälvs sjukhus, Kungälv

ordforande.ssos@gmail.com

Carina Carlsson

Vice Ordförande

Carina Carlsson

VO Anestesi Smärtmottagningen

Södertälje Sjukhus AB

 

Chefredaktör tidningen SMÄRTA

Linda Klintenberg, Postop avd

Östra sjukhuset, Göteborg

E-post: chefredaktor.ssos@gmail.com

Redaktör

Thérèse Hagvell

Operation An/op/iva

Kungälvs Sjukhus

redaktor.ssos@gmail.com

Åsa Molen

Åsa Molen

Kassör

Åsa Molen

Uro/Gyn avd

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

kassor.ssos@gmail.com

Anders Nihlén

Anders Nihlén

Webansvarig/Socialamedier

Anders Nihlén

Smärtmottagningen NKS, Solna

socialamedeier.ssos@gmail.com

 

Anna Viklund

Anna Viklund

Medlemsansvarig

Anna Viklund

Postop avd, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

medlem.ssos@gmail.com

Vetenskaplig sekreterare

Carina Lindblad

Institutionen för omvårdnad och vårdvetenskap

Karolinska Instituetet, Huddinge

vetenskapligsekreterare.ssos@gmail.com

Carina Lindblad

Carina Lindblad

Lotta Wikström

Lotta Wikström

Sekreterare

Lotta wiklund, An/Op/Iva

Länsjukhuset Ryhov, Jönköping

Institutet för omvårdnad, Jönköpings Universitet

sekreterare.ssos@gmail.com

Bild saknas

Kongressansvarig

Cecilia Haij

Postop, Nya Karolinska Sjukhuset, Solna

kongressansvarig.ssos@gmail.com

 

Ledamot Swedish Pain Society: Andrea Hållstam

Revisorer: Mia Sauer, Inger Jonsson

Revisorsuppleanter: Marianne Birke Englid, Kerstin Ahlman

Valberedning: Gisela Lindgren, sammankallande

Andrea Hållstam och Karin Solén Skog

Senast publicerad: