Styrelsen

Vill du komma i kontak med någon av oss i styrelsen, tveka inte att kontakta oss så återkopplar vi så snart vi kan.

Föreningen är organiserad i en styrelse som ansvarar, planerar och genomför föreningens verksamhet.

Ordförande

Andrea Hållstam

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken

Danderyds sjukhus

ordforande.ssos@gmail.com

Vice Ordförande

Cecilia Haij

E-post: viceordforande.ssos@gmail.com

Chefredaktör tidningen SMÄRTA

Linda Klintenberg

E-post: chefredaktor.ssos@gmail.com

Redaktör

Thérèse Hagvell

Operation An/op/iva

Kungälvs Sjukhus

redaktor.ssos@gmail.com

Åsa Molen

Åsa Molen

Kassör

Åsa Molén

Uro/Gyn avd

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

kassor.ssos@gmail.com

Anders Nihlén

Anders Nihlén

Webansvarig/Socialamedier

Anders Nihlén

Smärtmottagningen NKS, Solna

socialamedier.ssos@gmail.com

 

Medlemsansvarig

Azam Ataei

medlem.ssos@gmail.com

Vetenskaplig sekreterare

Carina Lindblad

Institutionen för omvårdnad och vårdvetenskap

Karolinska Instituetet, Huddinge

vetenskapligsekreterare.ssos@gmail.com

Carina Lindblad

Carina Lindblad

Lotta Wikström

Lotta Wikström

Sekreterare

Lotta Wikström, An/Op/Iva

Länsjukhuset Ryhov, Jönköping

Institutet för omvårdnad, Jönköpings Universitet

sekreterare.ssos@gmail.com

Kongressansvarig

Vakant

kongressansvarig.ssos@gmail.com

 

Ledamot Swedish Pain Society: Andrea Hållstam

Revisorer: Mia Sauer, Inger Jonsson

Revisorsuppleanter: Marianne Birke Englid, Kerstin Ahlman

Valberedning: Gisela Lindgren (gisela.lindgren@regionvasterbotten.se), sammankallande Andrea Hållstam (andrea.hallstam@regionstockholm.se) och Karin Solén Skog (karin.solen@kronoberg.se)

Senast publicerad: