Historik

Den 22 november 1991 bildade några engagerade och smärtintresserade sjuksköterskor en förening med namnet Riksföreningen mot Smärta.

Föreningen godkändes som riksförening under vårdförbundet SHSTF den 2 september 1992. Efter bodelningen mellan Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening godkändes riksföreningen som sektion inom Svensk sjuksköterskeförening september 2000.

Den 12 mars 2009 beslutade årsmötet att byta föreningens namn till Sveriges sjuksköterskor inom området smärta med förkortningen SSOS.

Trots olika namn och organisationstillhörigheter under åren är föreningens mål att vara en mötesplats för sjuksköterskor som är intresserade av smärta, behandling av smärta och omvårdnad. Genom utbildning, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte vill föreningen verka för ett gott omhändertagande av människor med smärta.

Senast publicerad: