Om föreningen

En mötesplats för sjuksköterskor med ett gemensamt intresse för smärta, bedömning och behandling.

Sveriges sjuksköterskor inom området smärta, SSOS vill lyfta fram, klargöra och stärka sjuksköterskans roll i arbetet med att lindra och behandla smärta genom att satsa på informationsspridning, utbildning, forskning och kvalitetsutveckling i området.

Senast publicerad: