Om styrelsen

Styrelsen har omkring tio styrelsemöten och en till två planeringsdagar per år. Årsmöte hålls senast 30 juni.

Klicka på våra namn för att få veta mer om oss.

Moana Zillén, ordförande, ansvarig utgivare för tidningen Ä, webbansvarig

Ann-Christin Kärrman, vice ordförande, ordförande Nationellt nätverk för demenssjuksköterskor

Helena Johansson, styrelseledamot, ansvarig för marknadsföring och annons

Kristina Iritz Hedberg, styrelseledamot, chefredaktör för tidningen Ä

Eva Saaw, styrelseledamot, ekonomiansvarig och medlemsansvarig

Kristina Nyckelgård, styrelseledamot, sekreterare

Frida Peelen, styrelseledamot

Anna Swall, styrelseledamot

Senast publicerad: