Stadgar

Stadgarna är en förenings regler. I stadgarna ska det bland annat stå vilket syfte föreningen har och vad som gäller kring medlemskap, medlemsavgifter och möten. Det är bara årsmötet som kan anta och ändra stadgarna.

Årsmötet 2022 beslutade anta reviderade stadgar. Revideringen var främst av redaktionell karaktär, med förtydligande av vissa texter. Den praktiska förändringen är att styrelsen efter revideringen kan ha mer än sju ledamöter.

Senast publicerad: