Stadgar

Stadgar är en förenings regler. I stadgarna ska det bland annat stå vilket syfte föreningen har och vad som gäller kring medlemskap, medlemsavgifter och möten. Det är bara årsmötet som kan anta och ändra stadgarna.

Senast publicerad: