Eva Saaw

Styrelseledamot, ekonomiansvarig och medlemsansvarig. 
Leg. sjuksköterska.

E-post Eva Saaw

Arbetar som kvalitetschef inom vård och omsorg i Köpings kommun. Har tidigare arbetat som enhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska i samma kommun. Dessförinnan inom landstinget, som basenhets- och klinikföreståndare samt från början som sjuksköterska förstås. Jag tycker att det är angeläget att lyfta fram sjuksköterskans mycket viktiga roll och ser ett stort behov av att bibehålla/förbättra kvaliteten inom vård och omsorg av äldre.

Senast publicerad: