Kristina Iritz Hedberg

Kristina Iritz Hedberg

Styrelseledamot och chefredaktör för tidningen Ä.
Leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre och utbildad grupphandledare.

E-post: Kristina

Jag arbetar idag som förläggare inom vård och hälsa på Liber förlag och som sjuksköterska inom kommunal äldrevård. Jag har ett brinnande intresse för vårdvetenskap och omvårdnad och att utveckla dessa ämnen inom äldrevården och äldreomsorgen. Sjuksköterskan har en unik roll och stort ansvar att utifrån sin profession verka för att de äldre ska uppleva en bättre hälsa och värdighet. Genom mitt engagemang i Riksföreningen upplever jag att jag har en unik möjlighet att tillsammans med styrelsen och medlemmarna påverka beslut som påverkar utvecklingen inom äldrevården och äldreomsorgen på en nationell nivå.

Senast publicerad: