Anna Swall

Anna Swall

Anna Swall

Styrelseledamot.

Leg. Sjuksköterska. Medicine dr. i Omvårdnad inriktning demensvård. Universitetslektor i Omvårdnad i specialistutbildning för Vård av äldre och Specialistsjuksköterskeutbildning inriktning demensvård på Högskolan Dalarna.

asw@du.se

023-778663

Jag har arbetat som sjuksköterska sedan 1996 och större delen inom äldre -och demensvård. Idag är jag disputerad och arbetar som lektor i två specialistutbildningar (Vård av äldre, och Demensspecialisten för sjuksköterskor) och forskare på Högskolan Dalarna.

Jag har lång akademisk erfarenhet och kan i min roll i styrelsen lyfta perspektiv, forskning och annat av vikt, för att på olika sätt kunna påverka vikten av specialistsjuksöterkans roll nu och i framtiden.

Vården om äldre och personer med demenssjukdom är något som jag brinner starkt för, och något som alltid drivit mig framåt och banat väg för mina val under mitt yrkesliv.

Senast publicerad: