Demenssjuksköterskor

Det nationella nätverket för demenssjuksköterskor ingår i Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård. Demenssjuksköterskorna i nätverket kan vara verksamma lokalt eller övergripande med samordnande funktioner inom såväl kommuner och regioner som privata verksamheter.

I nätverket, som bildades 2008, finns medlemmar från alla delar av Sverige. Ann-Christin Kärrman, styrelseledamot i Riksföreningen och ansvarig för vård och omsorg på Svenskt Demenscentrum, är nätverkets ordförande.

Det nationella nätverket för demenssjuksköterskor vill lyfta fram betydelsen av evidensbaserad kunskap för en god vård och omvårdnad inom demensområdet. Målsättningen är att via medlemstidningen Ä, nyhetsbrev och seminarier inspirera nätverkets medlemmar att utbyta erfarenheter och ta del av ny kunskap. Medlemmarna kan sedan sprida kunskapen vidare till kommuner, regioner och privata verksamheter.

Har du frågor eller vill bli medlem i nätverket är du välkommen att kontakta Ann-Christin Kärrman, ann-christin.karrman@demenscentrum.se

Senast publicerad: