Anna Swall

Anna Swall

Frida Peelen

Styrelseledamot.

Leg. sjuksköterska. Specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre.
Biträdande Universitetssjuksköterska och Adjungerad Klinisk Adjunkt på OO Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

frida.ostonen-peelen@regionstockholm.se
073-9696241

Efter min sjuksköterskeexamen 2009 har jag arbetat med äldre patienter främst inom akutsjukvården men även inom den kommunala äldrevården.

Jag har alltid haft en vilja att förbättra vården av äldre och kan med min kunskap och erfarenhet lyfta perspektiv i styrelsen om specialistsjuksköterskans roll inom akutsjukvården för äldre.

Senast publicerad: