Verksamhetsberättelse

Pandemin har tydligt synliggjort de problem som idag finns inom vården av äldre och personer med demenssjukdom, och frågan om äldrevården är ständigt aktuell.

År 2021 präglades, liksom 2020, av coronapandemin. Digitala forum har fortsatt möjliggjort för Riksföreningen att synas och höras i fler sammanhang. Riksföreningen ser stora möjligheter och vinster med digitala lösningar, men ser samtidigt fram mot möjligheten att oftare möta andra i det verkliga livet igen. De få fysiska arrangemang som Riksföreningen varit involverad i under 2021 har skett på ett smittförebyggande sätt med till exempel möjlighet att hålla avstånd.

Pandemin har synliggjort särskilda problem inom vården av äldre och personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Riksföreningen har under 2021 medverkat i olika forum för att betona vikten av sjuksköterskans och specialistsjuksköterskans särskilda kunskap, både för en god och säker vård och för kvalitetssäkring och utveckling av vård och omvårdnad.

Läs Riksföreningens Verksamhetsberättelse 2021 Pdf, 158.4 kB.

Senast publicerad: