Verksamhetsplan

Riksföreningen arbetar för en hälso- och sjukvård och omvårdnad av högsta kvalitet för äldre människor och personer med demenssjukdom. Riksföreningen stärker professionen genom att verka för att sjuksköterskor ska arbeta evidensbaserat och enligt professionens etiska riktlinjer. Riksföreningen arbetar för att kompetensen om den äldre människan ska höjas inom all hälso- och sjukvård som riktar sig till äldre människor och personer med demenssjukdom, och att sjuksköterskor får tydliga mandat och karriärvägar.

Läs Riksföreningens Verksamhetsplan 2022 Pdf, 95.9 kB.

Senast publicerad: