Helena Johansson

Helena Johansson

Styrelseledamot, ansvarig för marknadsföring och annons.
Leg. sjuksköterska, Silviasjuksköterska.

E-post Helena Johansson
Telnr: 076-9495198

Jag arbetar sedan 1 mars 2022 på Capio vårdcentral i Strömstad där jag har fått förmånen att tillsammans med en kollega starta upp en äldremottagning, där jag främst ansvarar för att göra demensutredningar och årlig uppföljning av personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom, samt vara ett stöd för anhöriga.

Jag har varit sjuksköterska sedan 1989. De första tio åren arbetade jag främst inom kirurgi och medicin, för att därefter arbeta cirka tio år inom hemsjukvården med olika projektuppdrag och ansvarsområden och som medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Därefter arbetade jag i två år som projektledare på regionkansliet, hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSA) i Göteborg med uppdraget att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom i Västra Götaland. 

Efter min projektanställning på HSA var jag avdelningsledare/enhetschef på ett norskt äldreboende i fem år för att sedan återvända till att arbeta tre år inom hemsjukvården med uppdrag som demenssjuksköterska på kommunövergripande nivå.

Mitt uppdrag i Riksföreningen ger mig en möjlighet att vara med att påverka utvecklingen inom äldrevården och vården av personer med demenssjukdomar.

En viktig del är att arbeta med att öka kunskapen om sjuksköterskors profession och vad sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor kan bidra med för att förbättra och utveckla vården och omsorgen av våra äldre.

Senast publicerad: