Kompetensbeskrivningar äldre resp demens framsidor

Kompetensbeskrivningar

I arbetet med kompetensbeskrivningarna har styrelsens projektgrupp haft regelbunden kontakt med referenspersoner från bland annat olika lärosäten samt med Svensk sjuksköterskeförening.

Syftet med kompetensbeskrivningarna är att synliggöra specialistsjuksköterskans fördjupade och specifika kompetens inom omvårdnad och inom det specifika området för kompetensbeskrivningen.

Kompetensbeskrivningarna kan bland annat vara stöd för specialistsjuksköterskor och arbetsgivare vid framtagande av
uppdragsbeskrivningar, informera patienter och närstående om specialistsjuksköterskans kompetens och vara ett stöd för lärosäten och studenter vid utformning, planering och genomförande av specialistutbildning. De kan också ge information och stöd till politiker och huvudmän för en god, säker och jämlik vård.

Ladda hem kompetensbeskrivningarna, använd dem i ditt arbete och sprid dem till andra!

Senast publicerad: