RFSÄD logotyp

Om Riksföreningen

Om 15 år beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på kunskapen om åldrandet och dess sjukdomar och inte minst omvårdnad av äldre personer. Denna utveckling både möjliggör och ställer höga krav på utvecklingen av kvaliteten på vård, omvårdnad och utbildning där sjuksköterskan har en avgörande funktion.

Riksföreningen för sjuksköterskor inom äldre- och demensvård har funnits i mer än 45 år. Alla sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, oavsett specialisering, kan vara medlemmar. Som medlem är du med och utvecklar professionen och bidrar till god och kunskapsbaserad vård och omvårdnad.

Följ oss gärna på sociala medier!

Riksföreningen vill stärka sjuksköterskans roll genom att verka för högre kompetens, tydliga mandat och karriärvägar genom att:

 • arbeta för att kravet på specialistutbildning ska vara en självklarhet inom den geriatriska vården och inom vård av människor med demenssjukdom
 • lyfta fram goda exempel påvisa att sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor gör skillnad
 • sprida kunskap om hur evidensbaserad omvårdnad kan användas i vardagen av sjuksköterskor inom äldre- och demensvård
 • sprida kompetensbeskrivningen
 • arbeta för att nationella kvalitetsregister, öppna jämförelser och prioriteringsunderlag innehåller omvårdnadsdata inom äldreområdet
 • uppmuntra sjuksköterskor att använda kvalitetsregisterdata inom ramen för sina utvecklingsprojekt och examensarbeten i olika utbildningar
 • inspirera sjuksköterskor att skriva artiklar, bokkapitel och presentera resultat av forskning och utvecklingsarbete på konferenser och i tidningen Ä.
 • vara en naturlig remissinstans när det gäller äldre- och demensfrågor och besvara remisser från Socialstyrelsen, regeringen och andra aktörer.
 • samarbeta med Svensk sjuksköterskeförenings olika sektioner och nätverk samt Vårdförbundet i specialistutbildningsfrågor
 • samarbeta med andra riksföreningar och nätverk, skapa gemensamma aktiviteter och belysa specifika omvårdnadsområden
 • profilera och visa att föreningens arbete gör skillnad för hälso- och sjukvården och professionen
 • anordna och medverka på konferenser med nya rön inom forskning och utveckling på äldre- och demensområdet
 • kontakta lärosäten som har specialistutbildningen och diskutera möjligt samarbete
 • sprida Svensk sjuksköterskeförenings broschyr ”Strategin för sjuksköterskornas hälsofrämjande arbete” och "Äldre personers rätt till omvårdnad"

Senast publicerad: